• Duyurular
 • ESCI

  WEB OF SCIENCE

  ***


  İngilizce Çeviriler

  Elektronik çeviri kullanılmış

  makaleler kabul edilmez.

  ***


  APC ödemesi

  1 Nisan 2022 tarihinden sonraki

  makaleler için, 50 Avro

  Makale İşletim Ücreti (APC)

  alınacaktır.

  ***


  Yayım Takvimi

   

  Şubat 2022 -I / 109
  Mayıs 2022-II / 110
  Ağustos 2022-III/111
  Kasım 2022- IV/ 112

  *****************
  Makale gönderimi:

  2022 yılı  4. sayı ve 2023 yılı

  sayıları için

  makale kabul edilmektedir. 

  ***  Derginin kısaltılmış adı:

  folk/ed

  ----------------------------


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergiye gönderilen makalelerin

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  belgelerinin bulunması 

  zorunludur.

  -----------------------

   


  Makale Takip Sistemi

  Dergiye makale gönderilmesi

  ve sonraki tüm işlemler,

   bu sitedeki

  Makale Takip Sistemi veya  

  Dergipark üzerinden  

  gerçekleştirilmektedir.

  ***
Bu çalışmada online kitap kulüplerinin düzenlediği okuma etkinliklerine katılma eğilimi analiz edilmiştir. Araştırmanın evrenini, Türk Booktube kanalları ve takipçileri oluşturmaktadır. Çalışmada örneklem olarak seçilen Booktube kanalları Ayşe Ümit Karabacak, Kitap Dünyam ve Mine’nin Kitap Önerileri’ dir. Booktube kanalı takipçileri evreni de 549 kişilik bir örneklemle sınırlandırılmıştır. Çalışmada veri toplama tekniği olarak Booktuber’larla yarı yapılandırılmış görüşme, Booktube kanalı takipçileriyle de anket kullanılmıştır. Bu veri toplama tekniklerinden elde edilen veriler, içerik analizi metoduyla Maxqda programının 2020.2.2 sürümünde Booktuber ve takipçilerinin Booktube mecrasına katılım motivasyonu, bu mecranın onlara sağladığı kazanımlar, takip edilen içerikler ve nitelikli olarak değerlendirilen Booktube videolarının özellikleri açısından analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular; Booktube mecrasında içerik üreten Booktuber’ların ve Booktube videolarını tüketen takipçilerinin bu mecrada bulunma motivasyonlarının çeşitli yönlerden farklılıklar içerdiği görülmektedir. Booktuber’lar açısından bu mecraya katılımda başlıca etken sosyal fayda, video içeriklerinden kişisel arşiv oluşturmak ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamakken takipçilerde ise amaç edebiyat hakkında bilgi edinmek, ödev/araştırma yapma ve okuma alışkanlığı kazanma isteğidir. Sonuç olarak; Booktube kanalı sahiplerinin ve Booktube kanalı izleyicilerinin bu mecralara katılım motivasyonlarında farklılık bulunduğu ve buna bağlı olarak takip edilen içerik ve nitelikli video tanımlamalarının da değişiklik göstermektedir. Her ne kadar bu mecralara katılım, takip edilen içerikler ve kaliteli içerik yaklaşımları Booktuber’lar ve takipçiler açısından farklılık arz etse de Booktube mecrasının kazanımlarına benzer perspektiften değerlendirmektedirler. Booktube kanallarına katılmanın okuma alışkanlığını geliştirdirdiği, bu alışkanlığı daha önce kazanmış olanların da okuma alışkanlığını disiplinize ettiği kısacası bu mecranın ve düzenlenen etkinliklere katılım sağlamanın okuma eylemi üzerinde pozitif bir katkı sağladığı sonucu dikkat çekmektedir.


Folklor/Edebiyat » Home (dergipark.org.tr)
Faculty of Arts and Sciences | Cyprus International University (ciu.edu.tr)
Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr / https://dergipark.org.tr/tr/pub/fe
twitter facebook