Anahtar Kelimeler
Atasözleri, kadın, toplumsal cinsiyet, algı.