• Duyurular
 • ESCI

  WEB OF SCIENCE

  ***


  İngilizce Çeviriler

  Elektronik çeviri kullanılmış

  makaleler kabul edilmez.

  ***


  APC ödemesi

  1 Nisan 2022 tarihinden sonraki

  makaleler için, 50 Avro

  Makale İşletim Ücreti (APC)

  alınacaktır.

  ***


  Yayım Takvimi

   

  Şubat 2022 -I / 109
  Mayıs 2022-II / 110
  Ağustos 2022-III/111
  Kasım 2022- IV/ 112

  *****************
  Makale gönderimi:

  2022 yılı  4. sayı ve 2023 yılı

  sayıları için

  makale kabul edilmektedir. 

  ***  Derginin kısaltılmış adı:

  folk/ed

  ----------------------------


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergiye gönderilen makalelerin

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  belgelerinin bulunması 

  zorunludur.

  -----------------------

   


  Makale Takip Sistemi

  Dergiye makale gönderilmesi

  ve sonraki tüm işlemler,

   bu sitedeki

  Makale Takip Sistemi veya  

  Dergipark üzerinden  

  gerçekleştirilmektedir.

  ***
Türk kültür anlatılarında rastladığımız Kayıperenler motifi, tarihi bir miras olarak başlangıçta hem doğaüstü bir güç hem de her türlü engelleri aşmaya gücü yeten bir koruyucu ruh olarak insan ve hayvanların mutluluğunu sağlayan bir varlık veya canlıların yardımcısı kabul edilirken, kuşaktan kuşağa aktarılış sürecinde değişim göstermiş, ait olduğu topluluğun inanç ve kültür anlayışına paralel olarak koruyucu ve yardım edici velîler, Allah’ın çok sevdiği ve bazı işler için görevlendirdiği ermiş kişiler bağlamında kullanılmaya başlamıştır. Fakat Kayıperenler’in bu misyonlarına ek olarak mitolojik veya İslami anlatılarda görmediğimiz farklı bir işlevi daha vardır. Bu görev her sıkıntılı durumda yardımcı olma gibi bir genel adlandırmayla ifade edilemeyecek, sınırları belli olan bir işlevdir. Bu da Batı Ege’de tesbit ettiğimiz, yitik bulma konusunda kendilerinden yardım istenmesi durumunda taşıdıkları adla uyumlu olarak insanlara sadece bu konuda yardımcı olma görevleridir. Onlar bu görevleriyle yalnızca dinî değil fakat halk inancı boyutunda yeni bir işlev kazanmışlardır. Bu araştırmada farklı tarihi ve dini dönemlerde ve coğrafyalarda Kayıperenlerin varlığından yola çıkarak onların Orta Asya’dan Batı Ege’ye gelişleri, karakter özelliklerinin değişmesi, farklı isimleri ve yeni görevleri sorgulanmıştır. Kırgız, Özbek destanlarından örnekler, Alevi- Bektaşi inançları, Tasavvuf anlatılarıyla ilgili yazılı kaynaklar ve günümüz sözlü kaynaklarından elde edilen bilgilerin değerlendirilmesi ile yapılan çıkarımlarda Kayıperenlerin etki ve varlık alanları değişmekle birlikte halen hafızalarda korundukları ve önemli bir halk inancı uygulama motifi oldukları görülmektedir.


Folklor/Edebiyat » Home (dergipark.org.tr)
Faculty of Arts and Sciences | Cyprus International University (ciu.edu.tr)
Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr / https://dergipark.org.tr/tr/pub/fe
twitter facebook