Jaka Tingkir folkloru, Endonezya'nın Orta Java Eyaleti, Sragen Regency'de popüler olan bir Cava kültürü biçimidir. UNESCO, bu folkloru Endonezya kültürü olarak kabul etti ve insanların onu bir karakter oluşturma aracı olarak kullanabilmeleri için iyi bir değeri var. Bu araştırma Jaka Tingkir folklorundaki kahramanlık değerlerini betimlemeyi amaçlamıştır. Bu araştırma folklor yaklaşımıyla yapılmış bir araştırmadır. Bu araştırma iki veri kaynağından oluşmaktadır. Sözlü veri ve birincil veri kaynağı olarak Muhammed Aziz, Suparno, Andun Jailani ve Iswahyudi.Orta Java Folkloru Jaka Tingkir, epik roman Jaka Tingkir: Jalan Berliku Menjemput Wahyu ve Babad Demak 2 Yazılı veri ve ikincil veri kaynakları olarakÖrneklem seçimi olarak amaçlı örnekleme kullandım. Bu araştırmada veri toplama yöntemleri, sözlü veriler için öyküleyici görüşmeler ve yazılı veriler için literatür çalışmalarıdır. Verilerin geçerliliği kaynak üçgenlemesidir. Veri analiz yöntemleri, yani fonksiyonel analiz ve doküman analizi. Bu araştırmanın sonuçları Jaka Tingkir'in karakterinin kahramanlık değerleri olan iyi ahlak, fedakarlık, vatanı savunma, disiplin, asla pes etme, cesur, dürüstlük, sorumluluk, güven ve liderliktir. Hayvanlar ve insanlar gibi canlılar bu değerleri yaşamlarında uygulayabilirler. Bu değerler bir ve birden fazla kişiye hitap edebilir. Bu kahramanlık değerlerini inceledim çünkü bu değerlere sahip olmak günümüz toplumunda karakter oluşturma aracı olarak faydalıdır.