Bu çalışmada, KKTC’de İskele İlçesi’ne bağlı Gelincik (Vasili) Köyü’nün tarihi üzerine yeni bilgiler Halkbilimi kuramlarından Tarihi Yeniden Kurma Kuramı ve Performans Teorisi’nin üçlü araştırma modeli olan metin-sözeldoku-bağlam üçlü araştırma modeli yanında betimsel tarama yöntemi ile değerlendirilecektir. Adanın fethi ile birlikte Türk nüfusu ile şenlendirilen Kıbrıs adasında 1878 yılına kadar kesintisiz bir Türk hakimiyeti ve varlığı görmekteyiz. 1878 yılından itibaren Kıbrıs Adası’nda yaşanan siyasi, iktisadi ve tarihi hadiselerin kaza ve köylerin demografik yapıları başta olmak üzere birçok hususta değişikliğe neden olduğu görülür. Bu değişimler ve değişimlerin boyutu sosyal bilimciler tarafından halen daha araştırılmaya devam etmektedir. 1883 tarihli Kitchener’e ait Kıbrıs haritası ve 1831 Osmanlı Kıbrıs Nüfus sayım sonuçları üzerinde yapmış olduğumuz ilk tarama neticesinde genel olarak bir Rum köyü bilinen Gelincik (Vasili) köyünün aslında bir Türk köyü olduğu görülmüştür. Hem yazılı hem de sözlü kaynaklardan hareketle köyün yeniden tarihi kurulmuş olup Türk nüfusunun köyden ayrılma nedeni dahil hususlar sebep sonuç ilişkisi dahilinde analiz edilmiştir.