Endonezya'da var olan mitlerden biri, Dayak Benuaq ve Tunjung topluluklarında dünyanın (gök ve yer) yaratılışı efsanesi Tempuutn Langit Tana'dır. Bu çalışma, Dayak Benuaq ve Tunjung kabilelerinde Tempuutn Mate'nin yapısını tanımlamayı amaçlamaktadır. Bu araştırma, etnografik yöntemin izlendiği, Levi Strauss yaklaşımının izlendiği nitel betimsel bir araştırmadır. Veri kaynağı, Michael Hopes, Madrah ve Karaakng'ın mitolojik kitabı Tempuutn: Myth of Dayak Benuaq ve Tunjung'dur. Veri toplama, okuma ve not alma yoluyla yapılır. Veri doğrulama, kütüphane kaynaklarının üçgenlenmesini ve Dayak Benuaq topluluk liderleriyle yapılan röportajları kullandı. Çalışmanın sonuçları, Tempuutn Langit Tana'nın (1), yeryüzünde yaşayacak insan tanrı çifti ve onların soyundan gelenlerle tanışmak için bir yolculuk şeklinde bir coğrafi seviye şemasına dayalı olarak bugün hala korunmuş kültürel bir fenomen yaratabileceğini ortaya koymaktadır. ve cennette. 2) tekno-ekonomik düzey, yeryüzünü ve gökyüzünü yaratma süreci, (3) düğün töreninin tarihi ve amacı ve ayrıca problem çözme ile ilgili toplumun sosyolojik düzeyi ve (4) kozmolojik düzey. , astral alem, doğaüstü dünya olarak dünya yaratılmadığından, yaratıkların yaratılış amacı ve Dayak Benuaq ve Tunjung kabileleri tarafından gerçekleştirilen dini ritüel faaliyetlerin ortaya çıkışının kökeni. bugün topluluk.