Anahtar Kelimeler
eşya; keramet; mekân; velâyetnâme; zaman, sembolizm, dağ - taş yürümesi