Anahtar Kelimeler
Adem Kasidesi, yokluk, yabancılaşma, kendi için varlık, Jean Paul Sartre