Sözlü anlatılar ve metinler yerel olandan evrensel kültüre doğru, zamansal yaklaşmalarla bireyden topluma etki alanı oluşturur. Metinlerle toplumun zihin dünyasına taşınan birçok olay, olgu ve kavram zamanla yerleşik uygulamalar, davranışlar haline gelir. Kadının içinde olduğu anlatı ve metinler, toplumsal konumlandırmada değişen koşullar altında devamlılık arz eder. Varlıkları başkalarının veya eril düşüncenin verdiği kararlarla şekillenen kadınların sesleri yine onların aktarımlarıyla duyulur. Kadının biyolojik cinsiyet farklılığının sözlü anlatıdan yazılıya doğru öteki algısı oluşturacak şekilde tahakkuku dikkat çeker. Anlatı ve metinlerdeki kadın, biyolojik cinsiyetinden ziyade toplumun uygun gördüğü yaptırım ve davranış şekillerinden kaynaklı kişilik yapılandırmasına maruz kaldığı dikkat çeker. Rapunzel, Kız Kulesi ve Hurşidname adlı anlatı ve eserlerde kadınlara doğmadan sıradan insanların yaşadığı şekilde bir yaşam alanı hazırlanmaz. Kadınların kendi bedenleri ve hayatları üzerinden karar verici olmalarına müsaade edilmez. Rapunzel, Kız Kulesi ve Hurşid ü Ferahşad’da bilhassa kadına en yakın erkeklerin, kendileri yerine karar verici konumda olduğu görülür. Eserlerde kadınların biyolojik cinsiyeti üzerinde aileleri ve toplum tarafından geliştirilen bir varlık yapılandırması söz konusudur. Bu çalışmada inanca, geleneğe dayalı normlar yüzünden toplumdan tecrit edilen masal kahramanı Rapunzel, babası tarafından tehlikelerden korunmak maksadıyla ada şeklindeki kuleye hapsedilen Kız Kulesi efsanesi ve klasik Türk edebiyatında metin kurgusu açısından önemli mesnevilerden olan Hurşid ü Ferahşad mesnevisi kadına bakıştaki ortak yönleri dolayısıyla ele alınıp karşılaştırılmaktır. Öncelikle bu anlatıların ve eserlerin sadece bir metin olmadığı, kadının ailevî ve toplumsal düzlemde konumlanmasına sebep olduğu ortaya koyulmaktadır. Bu metinler, farklı kültürlere ait olmasına ve farklı türlerde gelişmesine rağmen kadına yüzyılların ötesinden gelen toplumsal bakışın aynılığını araştırmaya, tespit ve tahlile yönelik çalışma imkânı vermektedirler.