Anahtar Kelimeler
Yamanlar, Yörükler, etnotarihsel araştırma, İzmir, iktisadi ve sosyal değişim