Bu araştırmada neden anneliğin kültürel olarak özel bir yerde konumlandırıldığına dair farklı bir yaklaşım sunuyorum. Ankara’da tıbbın belirli alanlarında uzmanlaşmış otuz hekim anneyle derinlemesine mülakat tekniği kullanarak, gebeliğin kadın ve bebek sağlığı üzerindeki risklerine dair formel bilgiye dayalı farkındalığın, hamilelik deneyimini nasıl etkilediğini araştırdım. Araştırmam, bu farkındalığın anne adaylarının kendilerinin ve bebeklerinin sağlığını korumak, dünyaya sağlıklı bebek getirebilmek ve dahası hayatta kalabilmek için ritüeller geliştirdiğini ortaya koymaktadır. Hekim anneler, etraflarındaki deneyimli annelerin ve ailelerinin tavsiyesiyle, ama ancak bebeklerine zarar vermeyeceğinden emin oldukları ritüelleri icra etmektedir. Bu ritüellerin ayırt edici özelliği, anne adayının anneliğe geçiş döneminde algıladığı gebelik ve lohusalığa özgü riskler karşısında tedbiren icra edilmesidir. Bu çalışmanın özgün yaklaşımı, geleneksel kaçınma ritüellerinin, modern dünyada sembolik anlamlarıyla risk ritüelleri formunda uyarlandığını göstermektedir. Hekim anne adayları, sağlıklarını ve bebeklerini gebelik sırasında ve/veya sonrasında koruyabilmek için kendilerini nasıl sınırlandırdıklarını ve döneme özgü tabularla nasıl uzlaştıklarını risk ve kaygı üzerinden ritüele yansımaktadır.