Bu makale Balili kadın giyiminde poleng motifinin temsilinin anlamını bulmayı amaçlamaktadır. Konular şu şekildedir: 1) Poleng motifi Bali kadın giyiminde nasıl temsil edilmektedir?; 2) Bali kadın giyimindeki poleng motifinin sembolik bir iletişim anlamı var mı?. Geleneksel Bali kültüründe Bali kadın kıyafetlerindeki poleng motifinin kötü bir anlamı vardır. Balili kadınların çoğu, Poleng desenli giysilerin kötü bir anlamı olduğu için değil, kültürel bir bağlamda kullanıldığını ifade ediyor. Pecalang ve topluluk liderleri gibi kaynak kişilerden birincil verilerin toplanmasıyla başlayarak, bu makalenin yazılmasında büyük ölçüde niteliksel yöntemlere güvenildi. İkincil veri kaynakları, eski Bali literatüründen ve araştırma dergilerinden kütüphane araştırması yoluyla elde edildi. Veri analizi, niteliksel olarak işlevselleştirilmiş ve yorumlanmış sembol teorisini ve alımlama teorisini kullanır. Çalışmanın sonuçları şunları göstermektedir : 1) Poleng motifinin Bali kadın giyimindeki temsil biçimi kutsaldır, görev kimliği ve Bali moda kimliğidir; ve 2) Balili kadın kıyafetlerindeki poleng motifi, geleneksel törensel etkinliklerde her zaman sembolik iletişim anlamı taşır. Poleng motifini kullanan Balili kadınların kültürel bağlamda simgesel iletişimde meslek ya da kawisesan’dan çok moda kimliğinin temsilini ön plana çıkarmasıdır.