Bu çalışma, Kazak folklor masallarının özelliklerini bilimsel bir perspektiften kültürel bir fenomen olarak değerlendirmektedir. Peri masalları, Kazak halkının dünya bilgisinde eşsiz dünya görüşünü belirlemede ve kavramsal yönelimini tanımada önemi vardır. Kazak dünya görüşü, Kazak peri masallarında dünyanın dilsel bir resmi olarak yansıma teorisine dayanarak incelenmiştir. 21. yüzyılda, kaliteli eğitimin ve ulusal eğitimin küresel önemi önemli ölçüde büyümüştür. Gelecek nesillerin toplumdaki yerlerini bulma yeteneği, eğitim, yetkinlik ve biliş düzeyine bağlıdır. Makale, yansıma ilkelerine uygun olarak erken yaşlardan bir çocuğa olumlu nitelikler aşılamadaki masalların rolünü analiz edilmiştir. Başka bir önemli kavram, bireyin “benliği” dir. Masalların bilgi, yaratıcılık, oluşturulmuş becerileri uygulama yöntemleri, sosyal yansıma, entelektüel bir bireyin yaşamın anlamını ve varoluşçuluğunu düşünme yeteneği, belirli örneklerle gözden geçirilmiştir. Bu çalışmada, Kazak masallarının bilişsel ve kültürel fenomen olarak imajı bilişsel yönde belirlenmiştir.