Anahtar Kelimeler
folklor, Kazak halk masalları, kültürel - bilişsel olgu.