Anahtar Kelimeler
sinemaya gitmek, seyirci, sözlü tarih, etnografik deneyim, özdüşünümsellik