Kölelik ve köle ticareti döneminde kaçırılan iki efsanevi kız kardeşle özdeşleştirilen çıkarcılık fikri, insanları her zaman hazırlıklı olma ve muhtemelen sosyal statüleri tarafından bilgilendirilme ihtiyacı konusunda duyarlı hale getirmek için inşa edilmiş olabilir. Devletin güvenliği sağlama araçları olarak, kölelik ve adam kaçırma gibi alemlere maruz kalmış olabilirler. Aynı önlem, güvenlik için aygıt sağlama yetenekleri göz önüne alındığında, güçlü üyelere atfedilemez. Bununla birlikte, ekonomik araçlara bu maruz kalma, yaptıkları veya yapmaya niyetlendikleri her şeyde zamanın yerinin bilinci gibi ortamın felsefi temposuyla ilişki kurmalarını engellemez.