Anahtar Kelimeler
“gezgin kuram”, post-disipliner disiplin tarihçeleri, halkbilim tarihi, ABD’de halkbilimi ve halkbilimciler, Türkiye’de halkbilim ve halkbilimciler