Bu yazı, 26 Mart 2023 günü kaybettiğimiz Profesör Dan Ben-Amos’un anısına yazılmıştır. Kendisi uluslararası folklor camiasının 1970’lerden bu yana yakından tanıdığı bir simaydı. Hem kendi yaşam öyküsü hem de folklor disiplininin yakın dönem tarihçesinin önemli bir karakteri olarak arkasında önemli bir birikim bıraktı. Dan Ben-Amos “Folklorda Yeni Perspektiflere Doğru” akımının kurucu teorisyenlerinden biriydi. 1970’li yıllara damgasını vuran “folklor, küçük topluluklar içindeki sanatsal iletişimdir” tanımını yaparak, folklora 19. yüzyıldan beri atfedilen “kırsallık,” “anonimlik” ve “kolektiflik” kavramlarının ötesine geçilmesine kapı açan bir folklor kuramcısıydı.