Anahtar Kelimeler
kurgusal anlatı, kanıtsallık, çeviri, kanıtsal stratejiler, sözlüksel işaretleyiciler