Anahtar Kelimeler
kırsal kültürel miras, kırsal kimlik, halkbilim müzeleri, koruma