Anahtar Kelimeler
Ural Batır, insanmerkezcilik, posthümanizm, hayvan-oluş, dünya-oluş