Anahtar Kelimeler
Osmanlı, Re’isü’ş-Şu’arâ Müessesesi, poetika, Re’isü’ş-Şu’arâ temsilcileri, müessesenin prensipleri