Beden, kişinin varlığını somut düzleme taşıyarak benlik algısına, kişiliğine ve kimliğine etki eder ve hem bireysel hem toplumsal yaşamda görünür olmasını sağlar. Modern çağda bedenin disipline edilerek ideal ölçülere sahip olmasına büyük önem atfedilir. Bu durumun sonucu olarak bedenin sahip olduğu boy, kilo, yaş, güzellik, fiziksel sağlık durumu vb. özelliklerin idealin dışında kalması, kişilerin bedenleri sebebiyle damgalanarak ötekileştirilmesine ve toplumun dışında bırakılmasına sebep olur. Ayrıca bedenin kültürel ideallerin dışında sayılabilecek özelliklere sahip olması -aşırı eksik ya da aşırı fazla- söz konusu bedeni kırılgan hâle getirir. Günümüz Türk Edebiyatı’nın önde gelen temsilcilerinden biri olan Ayfer Tunç tarafından kaleme alınan Kuru Kız’da beden sorunsalı romanın merkezine yerleştirilmiştir. Kuru Kız adlı romanda bedene dair temsile odaklanılan bu çalış-mada, “güzellik”, “kırılganlık” ve “damga” gibi kavramlar ile beden arasında kurulan ilişkiyi tematik analizle irdeledim. Kadının ailesindeki tüm bireylerin ölümünün ardından damgasının dayattığı yaşamdan kurtulmak üzere harekete geçtiği, bu yeni yaşamında “kırılgan”, “damgalı” ve “çirkin” addedilen bedeni aracılığıyla değil; kişiliğiyle değer gördüğü bir alanda yaşamaya başlayarak özgürleştiğini ortaya koydum.