Anahtar Kelimeler
İçgöç, kent kültürü, boza, tuhaflık, somut kültür değeri,