Yabancılaşma, John McGahern’in öykülerinde, onun kahramanlarının, tıpkı kontrol edilemeyen, vahşi ve korkunç yaratıklar gibi davranmalarına ya da öyle görünmelerine yolaçar; bir tehlikenin gelmekte olduğunun sezinlerler, fakat tam olarak tehlikeyi göremezler ve yaratacağı etkiyi nasıl tesirsiz hale getireceklerini öngöremezler. Ölüm ve cenazeye bağlı durumlarda, güvenli ve güvensiz ortamlar arasındaki sınırın belirlenmesi oldukça zordur; karakterler, bir yandan sembollerden kurulmuş bir uzam alanına doğru kaydırılırken, görüneni bilinçaltına bağlayan imgeler, sesler, renkler ve ev totemleri onlara yardımcı olurlar ya da onları sınırlandırırlar. Okurları, özgün bir İrlanda atmosferine alıp götürmek amacıyla, bitki, insan ve hayvanlar aleminden alınan çeşitli motifler, muhteşem bir üslup düzeninin kullanımına eşlik ederler; bu özgün İrlanda ortamında, hayvan simgeleri, çoğunlukla, umuttan ümitsizliğe, ya da kırılganlıktan acımasız bir sertliğe doğru uzanan, insana özgü, sayısız duyguları yansıtırlar. Bu makale, İrlanda kimliğine biçim veren folklordan çıkartılıp alınan ögeleri keşfetmeyi ve McGahern’ in edebi eserlerinde nasıl, hangi yollarla ortaya çıktıklarını irdelemeyi amaçlamaktadır; sonuç, hem içeriğe, hem de anlatıma yerleştirilmiş kişisel anılardan ve imgelerden oluşan emsalsiz bir karışımdır.