Anahtar Kelimeler
Zorunlu Göç, Sosyal Değişme, Toplumsal Cinsiyet, Kadın Dindarlığı.