• Duyurular
 • ESCI

  WEB OF SCIENCE

  ***


  İngilizce Çeviriler

  Elektronik çeviri kullanılmış

  makaleler kabul edilmez.

  ***


  APC ödemesi

  1 Nisan 2022 tarihinden sonraki

  makaleler için, 50 Avro

  Makale İşletim Ücreti (APC)

  alınacaktır.

  ***


  Yayım Takvimi

   

  Şubat 2022 -I / 109
  Mayıs 2022-II / 110
  Ağustos 2022-III/111
  Kasım 2022- IV/ 112

  *****************
  Makale gönderimi:

  2022 yılı 3.  4. sayıları için

  makale kabul edilmektedir. 

  ***  Derginin kısaltılmış adı:

  folk/ed

  ----------------------------


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergiye gönderilen makalelerin

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  belgelerinin bulunması 

  zorunludur.

  -----------------------

   


  Makale Takip Sistemi

  Dergiye makale gönderilmesi

  ve sonraki tüm işlemler,

   bu sitedeki

  Makale Takip Sistemi veya  

  Dergipark üzerinden  

  gerçekleştirilmektedir.

  ***
Bu makaleyi tamamlarken iki eklemede bulunmak istiyorum: İlk olarak, bu iki ikonun bu okuması ne Batman’in kültürel baskı yapan bir tedarikçi gibi yerilmesini ne de Barbie’nin dirençli bir eğitmen gibi göklere çıkarılmasını önermez. Her bir ikon sadece tek bir bakış açısından görülemeyecek kadar karmaşıktır ve her ikonun kullanım amacı kişiden kişiye ve durumdan duruma dramatik bir farklılık gösterir. İkinci olarak, plastik ve metinsellik ekonomilerinin bu okumasının, Batman ve Barbie örneklemelerinin ötesinde genellenebileceğinden emin değilim. Elbette, esasen genç erkek çocuklarına sunulan bir çok plastik nesne (oyuncak silahlar, arabalar, vb.) ve genç kız çocuklarına sunulan bir çok metinsel nesne (dergiler, romanlar, vb.) vardır. Geriye bu nesnelerin, kültürel nüfuz ve direnç fikirlerinin gelişiminde rolü olup olmadığını ve bu fikirlerin zamanla nasıl değiştiğini sorgulamak kalır. Burada amacım bu iki ikonun önemini ve maddi bildirimlerinin tutarlılığını ortaya koyma yoluyla Batman ve Barbie ‘nin maddi okumasını bitirmekti. Bu amacın peşine düşmede, umarım ki sadece kültürel ikonların söyleminin eleştirel sorgulamasının önemini değil aynı zamanda maddeselliklerinin duyu-motor deneyimini de ortaya koyabilmişimdir.


Folklor/Edebiyat » Home (dergipark.org.tr)
Faculty of Arts and Sciences | Cyprus International University (ciu.edu.tr)
Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr / https://dergipark.org.tr/tr/pub/fe
twitter facebook