Bu makaleyi tamamlarken iki eklemede bulunmak istiyorum: İlk olarak, bu iki ikonun bu okuması ne Batman’in kültürel baskı yapan bir tedarikçi gibi yerilmesini ne de Barbie’nin dirençli bir eğitmen gibi göklere çıkarılmasını önermez. Her bir ikon sadece tek bir bakış açısından görülemeyecek kadar karmaşıktır ve her ikonun kullanım amacı kişiden kişiye ve durumdan duruma dramatik bir farklılık gösterir. İkinci olarak, plastik ve metinsellik ekonomilerinin bu okumasının, Batman ve Barbie örneklemelerinin ötesinde genellenebileceğinden emin değilim. Elbette, esasen genç erkek çocuklarına sunulan bir çok plastik nesne (oyuncak silahlar, arabalar, vb.) ve genç kız çocuklarına sunulan bir çok metinsel nesne (dergiler, romanlar, vb.) vardır. Geriye bu nesnelerin, kültürel nüfuz ve direnç fikirlerinin gelişiminde rolü olup olmadığını ve bu fikirlerin zamanla nasıl değiştiğini sorgulamak kalır. Burada amacım bu iki ikonun önemini ve maddi bildirimlerinin tutarlılığını ortaya koyma yoluyla Batman ve Barbie ‘nin maddi okumasını bitirmekti. Bu amacın peşine düşmede, umarım ki sadece kültürel ikonların söyleminin eleştirel sorgulamasının önemini değil aynı zamanda maddeselliklerinin duyu-motor deneyimini de ortaya koyabilmişimdir.