Anahtar Kelimeler
göstergebilim, adlandırma bilimi, Selami Ali Efendi, menkıbe, selamlaşma