Türk edebiyatının usta yazarlarından ve özgün kalemlerinden biri olan Yaşar Kemal (D. 1923- Ö. 2015), yazdığı çok sayıdaki eseri ile edebiyatımızda önemli bir yer edinmiştir. Öykülerini Sarı Sıcak adı altında toplayan yazarın çok sayıda romanı bulunmaktadır. İnce Memed, Teneke, Ölmez Otu, Dağın Öte Yüzü, Demirciler Çarşısı Cinayeti, Ağrı Dağı Efsanesi, Binboğalar Efsanesi, Karıncanın Su İçtiği, Tek Kanatlı Bir Kuş romanlarından bazılarıdır. Bu çalışmaya konu olan Yılanı Öldürseler de Yaşar Kemal’in ilk basımı 1976 yılında yapılan bir romanıdır. Bu roman daha sonra pek çok kez yayımlanmış, sinemaya da uyarlanmıştır. Yaşar Kemal’in gerçek bir olaydan esinlenerek kaleme aldığı Yılanı Öldürseler, küçük bir çocuğun ailesinin ve çevresinin baskılarıyla adım adım suça itilişini ele alır. Edebî eser ile toplum arasında sıkı bir bağ vardır. Yılanı Öldürseler de toplumun belirli bir kesitinin düşünce, davranış ve eylemlerinin yansımasıdır. Bu çalışmada Yılanı Öldürseler romanı, nitel araştırma yöntemleri ile sosyal çevre ve suç ilişkisi ekseninde ve çocuk suçluluğu kavramı çerçevesinde incelenmiştir.