• Duyurular
 • Submission

  Manuscript submission for our 2020 issues has 

  ended. Thank you for your interest.


  kısaltılmış ad

  Dergimizin kısaltılmış adı:

  folk/ed. Derg,

  ----------------------------


  2020 sayıları

  2020 yılı sayılarımızın makale

  kabulü sona ermiştir.

  Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.


  Özet/Summary

  Dergimize gönderilecek 

  Türkçe makalelerde 

  750-1000 kelimeden oluşan ingilizce ÖZET(SUMMARY)

  bulunması gerekmektedir.

   


  İlhan Başgöz'ün iletisi

  Dergimizin 100. sayısını kendisine ayırdığımız değerli bilim insanı

  Prof.Dr. İlhan Başgöz'ün

  görüntülü  teşekkür ve

  tebrik iletisi için:

  https://www.youtube.com/watch?v=KamybSbjEg0&t=2s


  25 Yılın Öyküsü

  Dergimizin 25 yıllık

  geçmişini

  özetleyen görsel için:

  https://youtu.be/8HmYFqu3so4

  **********

   


  APA 7 uygulaması

  101. sayıdan itibaren

  makalelerin

  APA 7 sürümüne göre

  düzenlenmesini rica ediyoruz.

  Teşekkür ederiz.

  *****


  APA 7th Edition Style Guidelines

  *******

  As of the 101st issue, please follow APA 7th Edition guidelines in your manuscripts.

  Thank you.

  *******


  Orcid koşulu

  Ulakbim- TR-Dizin kuralı olarak yazarlarımızın

  makaleleriyle

  birlikte ORCID ID

  kayıtlarını da

  göndermelerini

  rica ediyoruz.


  ICI Master List


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2020-1 / 101. sayı

  Mayıs 2020-2 / 102. sayı

  Ağustos 2020-3 / 103. sayı

  Kasım 2020-4 / 104. sayı

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden

  gerçekleştirilmektedir.

  **************
Türkiye’de halkbilimi ve etnoloji alanına getirdiği bilimsel ve akademik yenilikleri ile öne çıkan Sedat Veyis Örnek öğrenimini Almanya’da tamamlamış bir bilim insanıdır. Tübingen Eber- hard Karls Üniversitesi Örnek’in Almanya macerasındaki ilk durağıdır. 1477 yılında kurulan Eberhard Karls Üniversitesi, Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletine bağlı Tübingen şehrinde yer alır. Yaklaşık 86.000 nüfusa sahip olan Tübingen, tipik bir ortaçağ kentidir. Tübingen ayrıca Üniversitesi ile de kendinden sıkça söz ettiren önemli bir bilim merkezidir. Özellikle Felsefe Fa- kültesi ile Sosyal Bilimler alanında öne çıkmış olan Üniversite uluslararası üne sahiptir. Bu başarı- da, geçmişten günümüze Fakülte bünyesinde hizmet veren Halkbilimi, Hindoloji ve Etnoloji gibi bölümlerin akademik kadrolarının da payı büyüktür. Söz konusu bilim insanlarının başında gelen isimlerden biri şüphesiz Örnek’in doktora tez danışmanı olan Helmuth von Glasenapp’tır. Rudi Paret ve Hermann Bausinger de o yılların önemli isimlerindendir. Ne var ki Örnek’in Almanya’da bulunduğu dönem ve Tübingen Eberhard Karls Üniversitesinde yapmış olduğu doktora çalışması bugüne kadar araştırılmamış bir alandır. Bu makale, Örnek’in Tübingen Eberhard Karls Üniversitesinde gerçekleştirmiş olduğu aka- demik faaliyetlerinin değerlendirilmesini kapsamaktadır. Bu bağlamda Tübingen Üniversitesi Ar- şiv belgelerinin incelenmesi çalışmanın odak noktasını teşkil etmektedir. Bu amaçla öncellikle araştırmanın tarihçesi ile ilgili bilgiler sunulacak, Tübingen şehri, üniversitesi ve ilgili akademik birimler tanıtıldıktan sonra Sedat Veyis Örnek’in çalışmalarına yer verilecektir.


Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr