Anahtar Kelimeler
Sedat Veyis Örnek, Türk Halkbilimi, DTCF, halkbilim