Sedat Veyis Örnek, Halkbilim ve Etnoloji alanlarında değerli araştırmaları olan önemli bir bilim insanıdır. Bilimsel araştırmalarının yanı sıra Sedat Veyis Örnek şiir, öykü ve tiyatro gibi edebiyatın farklı türlerinde de ürünler vermiştir. Başka dillerden Türkçeye tiyatro oyunları ve öy- küler çevirmiştir. Ona göre edebiyat eserleri, halkbilime ilişkin zengin bir malzeme içermektedir. Halkbilim, Etnoloji ve Sosyoloji disiplinlerinin edebiyat eserlerinden öğrenecekleri vardır. Sedat Veyis Örnek için edebiyat aynı zamanda bilgi, görgü, duygu, düşünce ve hayal dünyasını dışa vurabileceği özel bir aktarım alanıdır. Sedat Veyis Örnek öykülerinde bazen bir olayı bazen de yaşamın içinden bir kesiti anlatır. Eserlerinde kimi zaman doğup büyüdüğü Sivas’ın kimi zaman Almanya’da öğrenim gördüğü yılların izi görülür. Onun eserlerinde görülen bir başka önemli öğe ise mesleki bilgi ve deneyimleridir. Sedat Veyis Örnek’in gerek araştırmalarıyla, gerek yazdık- larıyla gerekse çevirdikleriyle Türk edebiyatına önemli ölçüde katkıda bulunduğu bir gerçektir. Edebiyat ve sanatla böylesine iç içe olmasına karşın, o kendini bir edebiyatçı olarak görmediğini belirtecek kadar mütevazı bir insandır. Bu çalışmada Sedat Veyis Örnek’in yazdığı öyküler ya- zarın hayatı, düşünce ve duygu dünyası ekseninde içerik ve biçim açısından değerlendirilecektir.