Japonya’da maskülen temsillerin, özellikle son yirmi yıl içerisinde radikal bir biçim- de çeşitlendiği iddia edilebilir. Gerek ikinci dünya savaşı öncesinde dönem dönem ortaya çıkan ve beraberinde Avrupa ile henüz tanışmamış bir Japonya’yı temsil ettiği düşünülen “samuray” imajı olsun gerekse ikinci dünya savaşı sonrasında Japon ekonomisini toparla- mak üzere kendini işe adayan ve eve para getiren ‘salaryman’ imajı olsun temsil alanında- ki hegemonyasını yitirmektedir. Farklı kimlik oluşumlarının yansımalarını medya dünyası aracılığıyla da takip etmek mümkündür. Bu bağlamda yazıda Japonya’nın ulusal kanalında 2010 senesinde yayınlanan Ryomaden isimli tarihi dizide işlenen Sakamoto Ryoma adlı ka- rakterin temsil ettiği maskülen kimlik ele alınacaktır. Çeşitli sahnelerden verilen örneklerle bu tarihsel dizi ile yeniden yorumlanan Sakamoto Ryoma’nın, günümüz Japon toplumunda nasıl bir erkeklik temsilinin ‘idealize’ edilmesine aracı olduğu ortaya koymaya çalışılacaktır. Sakamoto Ryoma Japonya popüler tarihinde Meiji Restorasyonunun mimarlarından biri ola- rak bilinmektedir. Şimdiye kadar pek çok roman, anime ve mangaya konu olan bu karakterin son versiyonu olan yeni Ryoma bir anlamda Japonya’da tarihsel olarak yüceltilen ikonik bir maskülen kimlik ile örtüşmektedir. Öte yandan günümüz toplumsal cinsiyet ilişkileri bağla- mında daha önceki ikonik temsillerden yer yer farklılaştığı da göze çarpmaktadır. Bu açıdan değerlendirildiğinde dizi otokratik Japon erkeği stereotipini ters yüz eden sempatik bir sa- muray imgesiyle bir yandan tarihsel belleğin tazelenmesini sağlarken öte yandan da yeni bir erkeklik imajını dolaşıma sokmaktadır.