UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi (2003) ile birlikte kullanıma giren somut olmayan kültürel miras terimi, daha çok folklor camiasında ilgiyle karşılanmış ancak Sözleşmenin uygulamaya geçirilme süreçlerinde görülmüştür ki somut olmayan kültürel miras ve folklor tam olarak aynı şey değildir. Sözleşmeyi uygulamaya ge- çirmekle yükümlü kişilerin daha çok folklor alanından olması, somut olmayan kültürel miras ve folklor arasındaki benzerlik ve farklılıkların ortaya konmasını gerekli kılmaktadır. Bu nedenle makalede somut olmayan kültürel mirasın folklordan farkı, iki terim karşılaştırılarak ortaya konmaktadır.