Anahtar Kelimeler
Ahmet Hamdi Tanpınar, Devamlılık, Gelenek, Şiir.