Anahtar Kelimeler
Yaşar Kemal, Deneme, Halk Dili, Anadolu, Yaratıcılık.