Karşılaştırmalı İngiliz, Fransız ve Türk edebiyatı alanında eğitim alan Seyfi Karabaş (1945-1998) Structure and Function in the Dede Korkut Narratives başlıklı doktora tez çalış- masından itibaren halk kültürüne ilgi duymuş ve folklor alanında pek çok yayın yapmış bir akademisyendir. Amerika Birleşik Devletleri’nden döndükten sonra Orta Doğu Teknik Üni- versitesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmış olan ve sıradışı hocalığıyla da bilinen Seyfi Karabaş yapısalcı yaklaşımla ele aldığı Dede Korkut hikâyeleri, türküler, masallar, maniler ve kimi edebiyat metinlerini psikanalitik kuramla çözümleme de- nemeleri yaparak özellikle Bütüncül Türk Budunbilimine Doğru (1981) ve Dede Korkut’ta Renkler (1996) kitaplarıyla Türkiye’de psikanalitik folklorun öncüsü olmuştur. Bu çalışma- da Seyfi Karabaş’ı tanıyan on dört meslektaşı ve öğrencisiyle yapılan görüşmelerden çıkan sonuçlar değerlendirilmiş ve Türkiye’de psikanalitik folklorun öncü metinleri olarak ele alı- nabilecek Bütüncül Türk Budunbilimine Doğru (1981) ve Dede Korkut’ta Renkler (1996) kitapları analiz edilmeye çalışılmıştır.