Anahtar Kelimeler
Materyalist yöntem, Determinizm, Devlet, Toplumsal Yapı