Anahtar Kelimeler
Halkevi, Kimlik, Türk Kültürü, Yozgat, Türk Tarih Tezi