Anahtar Kelimeler
Sarıkamış, Mekân, Tarih, Toplumsal Bellek, Roman