Anahtar Kelimeler
Mekanın üretimi, Tarihsel ve kültürel miras, Tarihi kent, Miras endüstrisi.