Anahtar Kelimeler
Kültürel Kimlik, Kültürel Adaptasyon, Malatya Romanları, Roman Müziği.