Tarihsel gerçeklerin araştırılıp ortaya koyulması yollarından biri de toponomik yadigârların etnonomik, etimolojik ve filolojik açılardan incelenmesidir. Eski kavimlerin birer kültürel varlık olarak geride bıraktıkları bu adlar, etimolojik ve filolojik olduğu kadar tarihsel kanıtlar ve tanımlar olarak da kullanılabilir. Bu konuda önümüzde bir sorunsal gibi duran Serik adı bunlardan biridir. Türkiye’de tek ve özgün meskûn yer adı olması da konuya özel bir önem kazandırmaktadır. Şimdiki Serik adının aynı ilçenin sınırları içinde bulunan antik Zerk adından veya Serik yörüklerinden geldiği noktasında düğümlenen iki farklı görüş varsa da; birincisi Serik ile Zerk’in aynı yerde ve/veya birbirine yakın olmaması, ikincisi ise Serik adında bir Oğuz boyunun veya oymağının olmayışı bu iddiaları temelsiz bırakıyor. Konuya bu günkü Serik bölgesine yerleşen ve tarihte Serik Türkleri olarak bilinen kavmin Serika/ Türkistan kökeni ile Serik ile Serika arasında işleyen İpek Yolu ile bu yol üzerinde ipek ticareti yapan Serik kavmi olguları açısından yaklaşım ise bizleri daha bilimsel ve rasyonel sonuçlara götürmektedir. Yapılan araştırmada serik adının kökeni itibarıyla Latince sanılan sericum sözcüğünden değil, kadim bir Çince veya Türkçe kökenli bir sözcük olan ve ipek anlamına gelen ser’den geldiği anlaşılıyor. Antik bir yerleşim yeri olan Zerk adının zaman içinde Serik’e dönüşümünden değil, Serik kazasına yerleşen Türkistan/Serika kökenli Serik Türkleri adından oluşmuştur.