Anahtar Kelimeler
Türk edebiyatı, Hatırat türü, Ebüzziya Tevfik, Yeni Osmanlılar Tarihi.