Öncelikle çocukların gelişimini temel alan, oyun ve keşfetme yoluyla öğrenmeye öncelik tanıyan; çocukların yaşadıkları çevreye, parçası oldukları dünyaya tanıklık etmelerini sağlayacak bilgi ve materyalleri araştıran, inceleyen ve bunları kuşaklararası bir anlayışla çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin eğitimi amacıyla teknolojiden faydalanarak sergileyen ve bu sergilerle ilgili etkinlikler oluşturan çocuk müzelerinin sayısı dünyada son 30 yılda hızla artmıştır. Doğa tarihi, sanat, tarih ve arkeoloji konularını etkileşimli sergiler yoluyla ziyaretçilere aktaran bu yeni nesil müzeler, “nesneden çok, kişi için müze oluşturmak” fikrinin benimsenmesine de katkı sağlamıştır. Kişi için oluşturulan bu yeni müzeler, çocuklara zengin öğrenme ortamları sunmak, etkileşimli sergiler ve öğretim programları tasarlamak, oyun yoluyla öğrenmeye öncelik vermek, hayal gücünü geliştirici ve yaratıcı etkinliklereağırlık vermek, çocukların keşfetme güdülerini artırmak, sergileri aile etkileşimini ve kuşaklararası işbirliğini geliştirecek içerikler hazırlamak ve çok kültürlülük – kültürel çeşitlilik temalarını çocuklarda farklı kültürlere ilişkin olumlu tutumlar geliştirmek amacıyla varlıklarını sürdürmektedir. Bu çalışma Amerika Birleşik Devletleri’ndeki çocuk müzelerini kuruluş felsefeleri, tarihçeleri, tanımları, görev ve amaçları, sürekli ve geçici sergileri, müze atölyeleri ve sosyal programlarıyla tanıtmaktadır. Araştırmacı tarafından Miami Çocuk Müzesi’nde gerçekleştirilen araştırma sonuçları da çalışmaya eklenmiştir.