Anahtar Kelimeler
Havva, İlk Kadın, Antropogonik Mit, Köleci Tarım Toplumu