Anahtar Kelimeler
Karacaoğlan, Nedim, Göstergebilim, Yüzeysel yapı, Derin yapı.