Anahtar Kelimeler
Kafkaesk unsurlar, madde egemenliği, otoriteryan kişilik - kitle insanı.