• Duyurular
  • Submission

    Manuscript submission for our 2020 issues has 

    ended. Thank you for your interest.


    kısaltılmış ad

    Dergimizin kısaltılmış adı:

    folk/ed. Derg,

    ----------------------------


    2020 sayıları

    2020 yılı sayılarımızın makale

    kabulü sona ermiştir.

    Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.


    Özet/Summary

    Dergimize gönderilecek 

    Türkçe makalelerde 

    750-1000 kelimeden oluşan ingilizce ÖZET(SUMMARY)

    bulunması gerekmektedir.

     


    İlhan Başgöz'ün iletisi

    Dergimizin 100. sayısını kendisine ayırdığımız değerli bilim insanı

    Prof.Dr. İlhan Başgöz'ün

    görüntülü  teşekkür ve

    tebrik iletisi için:

    https://www.youtube.com/watch?v=KamybSbjEg0&t=2s


    25 Yılın Öyküsü

    Dergimizin 25 yıllık

    geçmişini

    özetleyen görsel için:

    https://youtu.be/8HmYFqu3so4

    **********

     


    APA 7 uygulaması

    101. sayıdan itibaren

    makalelerin

    APA 7 sürümüne göre

    düzenlenmesini rica ediyoruz.

    Teşekkür ederiz.

    *****


    APA 7th Edition Style Guidelines

    *******

    As of the 101st issue, please follow APA 7th Edition guidelines in your manuscripts.

    Thank you.

    *******


    Orcid koşulu

    Ulakbim- TR-Dizin kuralı olarak yazarlarımızın

    makaleleriyle

    birlikte ORCID ID

    kayıtlarını da

    göndermelerini

    rica ediyoruz.


    ICI Master List


    Ithenticate / Turnitin denetimi:

    Dergimize gönderilen makaleler

    Ithenticate ve/veya Turnitin

    programlarında incelendikten

    sonra

    işleme alınmaktadır.

    -----------------------

     


    Yayım Takvimi

    Şubat 2020-1 / 101. sayı

    Mayıs 2020-2 / 102. sayı

    Ağustos 2020-3 / 103. sayı

    Kasım 2020-4 / 104. sayı

    **************


    Makale Takip Sistemi

    Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

    sitemizdeki

    Makale Takip Sistemi

    üzerinden

    gerçekleştirilmektedir.

    **************
Bu makalede, felsefe disiplininin “İnsan nedir?” sorunsalına (proglamatik) bağlı olarak psikoloji biliminin uygulama alanı olarak kabul edilen “Rehberlik ve psikolojik yardım alanının” etkinlikleriyle, psikolojik danışma kuramlarının felsefi temelleri araştırma ve inceleme konusu yapılmıştır. Psikolojik danışma kuramlarının felsefi köklerinin yanında, temele aldıkları insana varlığına ilişkin dünya görüşleri temellendirilmeye çalışılmıştır. Çalışmada, günümüzde de işlevselliğini sürdüren psikolojik danışma kuramlarının insan varlığına ilişkin görüşleri, felsefe tarihindeki filozof ve düşünürlerin epistemolojik ve ethik düşün sistemleriyle ilişkilendirilmiş ve eşleştirilmiş, birbirleriyle tutarlı görüş ve düşün sistemleri belirlenmiş ve incelenmeye çalışılmıştır. Davranışçı, psikoanalitik, gestalt, varoluşçu ve hümanistik psikolojik danışma kuramlarının “insan nedir” sorusuna yönelik sistemli dünya görüşleri, sağaltımla ilgili temel yaklaşımları, yine ,felsefe tarihi içinde yer alan çeşitli düşünürlerin görüş ve düşünce sistemleriyle ilgili olarak araştırma konusu yapılmıştır. Çalışmada, önce,” felsefe tarihi içinde insan” başlığı altında filozof ve düşünürlerin görüşleri taranmış, rehberlik disiplinin temel amaçlarıyla tutarlı olan görüş ve düşüncelerin kısa açılımları yapılmıştır. ?kinci olarak, “Psikolojik danışma kuramlarının felsefi boyutları” başlığı altında; davranışçı, psikoanalitik, gestalt, voruluşçu ve hümanistik psikolojik kuramlarının, insan doğasına, insanın ontolojik konumuna, ve psikoloji bilimine getirdikleri katkıları belirlenmiştir. Böylelikle, psikolojik danışma etkinlik ve uygulama alanının kuramsal boyutları, kuramların töropötik görüşleri ışığında, felsefi bir süzgeçten geçirilerek, temellendirilmeye çalışılmıştır.


Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr