Anahtar Kelimeler
folklor; yapısal işlevselcilik; bozuk işlev; örtük işlev; maladaptasyon